PEMANTAPAN MATERI UKK

PEMANTAPAN MATERI UKKUntuk memantapkan persiapan UKK maka siswa kelas XII diberikan jadwal latihan tambahan diluar jam pelajaran. Berikut adalah pembagian kelompok dan jadwal latihannya

A. Pembagian Kelompok

DAFTAR KELOMPOK SISWA

Kelas XII FARMASI 1

No

Nama

Kelompok

 

1

NABILAH SARASWATI

A1

 

2

DANIA PUTRI RAMADANI

A1

 

3

SITI ROHMA

A1

 

4

GISLA APRILIA PRATIWI

A1

 

5

MARSYA TRI WULANDARY

A1

 

6

REZA RISMA SAPUTRI

A1

 

7

ALIFIA ZILFATURAHMANIA FITRAH

B1

 

8

DIVA LISAWATI

B1

 

9

IRMA DWI NURFADILA

B1

 

10

QURROTUN AINIA

B1

 

11

RISMA NUR IZZA

B1

 

12

SALSABILA ROICHATUL JANNAH

B1

 

13

SERLI ULANDARI

B1

 

14

YESSA AMEYLIA PUTRI PRIBADI

B1

 

15

SITI NADHIA DUWI ASTININGRUM

C1

 

16

IMELDA ANASTASYA

C1

 

17

HANIFATUR ROZYAH

C1

 

18

IKA NIA PATRIA

C1

  

19

RESA AJENG SETIANINGRUM

C1

 

20

VIRA SEFTIANA

C1

 DAFTAR KELOMPOK SISWA

Kelas XII FARMASI 1

No

Nama

Kelompok

 

1

AYU ANASTASYA

A2

 

2

SRI YULLY WAHYU PUTRI

A2

 

3

FIA YUNITA

A2

 

4

MIFTAKHUL RIDHO ZALSABILLA

A2

 

5

YUNIAR APRILIA NURAINI

A2

 

6

KAMILATUS SA'ADAH

A2

 

7

YUSNIA HELLENA SPALINGGA

B2

 

8

NADELLA ENGELLINA LORENZA

B2

 

9

CALLISTA PUTI AGNESTA

B2

 

10

CHOIROTUN NISA

B2

 

11

RETNOWATI SULISTIANINGRUM

B2

 

12

LOIS PURI DINANTA

B2

 

13

NIMAS AYU DYAH AGUS SUSWANTI

B2

 

14

NOVA AULIATUL KHAZANAH

B2

 

15

RISKA AZIZAH

B2

 

16

RISTA

C2

 

17

REGITA DEVI AFRILIA

C2

 

18

AULIA

C2

 

19

WILDA AYU PRASETYAWATI

C2

 

20

MOHAMMAD IZHAR KAOKAB

C2

 

21

WIJIA ASTUTIK

C2

 

 

B. Jadwal Latihan

Latihan dilaksanakan setiap pulang sekolah, 
Senin-selasa pukul 16.00 - 17.15, jum'at pukul 14.30-16.00 , sabtu 08.00-10.00
Silahkan memanfaatkan waktu latihan dengan baik. Semoga dari latihan-latihan ini dapat memberikan hasil yang terbaik bagi UKK kalian.
Bagi siswa yang mendapatkan jumlah jadwal latihan lebih banyak dari teman lainnya, maka kalian adalah anak-anak emas yang mendapatkan kesempatan emas untuk bisa latihan lebih intens.

Jangan lupa untuk mengoinfokan kegiatan ini kepada orang tua ya.
Semangat para pejuang Kompeten !

No

Hari/Tanggal

Kelompok

Pemateri

1

Jum’at, 25 November 2022

A2

Pak Rizal

 

 

A1

Bu Nisa

2

Sabtu, 26 November 2022

B2

Pak Rizal

 

 

B1

Bu Nisa

3

Senin, 28 November 2022

C2

Pak Rizal

 

 

A2

Bu Nisa

4

Selasa, 29 November 2022

A2

Pak Rizal

 

 

A1

Bu Nisa

5

Jum’at, 02 Desember 2022

B2

Pak Rizal

 

 

B1

Bu Nisa

6

Sabtu, 03 Desember 2022

C2

Pak Rizal

 

 

A2

Bu Nisa